L o a d i n g . . .

ข่าวดี! ม.รามฯ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท สื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ

โพสต์ 31 ม.ค. 56 13:46  โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  1,930
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 28 ม.ค. 2556 - 17 พ.ค. 2556
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


 ข่าวดี! ม.รามฯ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท สื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ
รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาป.โท สื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ รุ่น 2
    

          คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ รุ่นที่  2   ทั้งแผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ศึกษาค้นคว้าอิสระ เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่ อาคารนพมาศ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

         การเรียนภาคพิเศษนี้ จะเป็นระบบเรียนทีละวิชา วิชาละ 4 สัปดาห์ สอบสัปดาห์ที่ 5  ตลอดหลักสูตรฯ เรียน 48 หน่วยกิต  การศึกษาตามแผน ข เหมาจ่าย 135,000 บาท แบ่งชำระเป็น 5 งวด งวดละ 27,000 บาท ดูงานในประเทศ หากศึกษาดูงานต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่น หรือเทียบเท่า หรือประเทศเกาหลีใต้ หรือเทียบเท่า ต้องชำระเงินเพิ่มเติม

         ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 10 ห้อง 1011 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ตั้งแต่วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2556 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.masscom.ru.ac.th  

         โครงการฯ จะคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยการสัมภาษณ์  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-064-2021 ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ